Server

Ranking - Players

Class Name Level Guild Empire Playing time
91
Vampy7 120 - Jinno 0
92
Ushiro 120 - Jinno 0
93
KurtPTM 120 - Jinno 0
94
GoldRose 120 - Jinno 0
95
greensky 120 - Jinno 0
96
D4RKO 120 - Jinno 0
97
Petru 120 - Shinsoo 0
98
Makee 120 - Jinno 0
99
Iride 120 - Shinsoo 0