Server

Ranking - Players

Class Name Level Guild Empire Playing time
51
Taiki 120 - Shinsoo 0
52
HBeaa 120 - Shinsoo 0
53
HReddington_G 120 - Jinno 0
54
THaThec 120 - Jinno 0
55
HFreyr 120 - Shinsoo 0
56
HInanna 120 - Jinno 0
57
HOcean 120 - Jinno 0
58
HVirtualS 120 - Jinno 0
59
HBronto 120 - Jinno 0